عراق: واردات گاز از ایران ادامه خواهد داشت

نظر شما چیست ؟