عبدالله کرمی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد

نظر شما چیست ؟