ظریف: برای ما رفتار کاخ سفید بعد از انتخابات مهم است

نظر شما چیست ؟