ضدعفونی شهر قم توسط نیروهای حشد الشعبی عراق (فیلم)

نظر شما چیست ؟