صف طولانی خودروها برای آزمایش کرونا در ویسکانسین آمریکا (فیلم)

نظر شما چیست ؟