صداوسیما در این چهل سال به خودش و ما چه کرد؟ / داستان نبرد جام جم با شیطان (فیلم)

صداوسیما در این چهل سال به خودش و ما چه کرد؟ / داستان نبرد جام جم با شیطان (فیلم)

صداوسیما در این چهل سال به خودش و ما چه کرد؟ / داستان نبرد جام جم با شیطان (فیلم)

[ad_1]

بیش از چهار دهه است که صداوسیما خودش را خط مقدم فرهنگ‌سازی در ایران می‌داند. چقدر این حرف درست است؟

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟