شکایت محیط زیست بوشهر از یک شرکت نفتی برای آلوده کردن دریا

نظر شما چیست ؟