شهرداری تهران توان تامین ماسک و دستکش برای تاکسیرانان را ندارد

نظر شما چیست ؟