شمار مبتلایان کرونا در جهان از مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گذشت