شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا از ۷۵۵ هزار تن گذشت

نظر شما چیست ؟