شمار قربانیان کرونا در انگلیس از 7000 نفر گذشت

نظر شما چیست ؟