شرکت ملی گاز: پرداخت یکجای قبوض گاز در خرداد ماه

نظر شما چیست ؟