سیل در جاده میامی به جاجرم در استان سمنان (فیلم)

نظر شما چیست ؟