سهم کنکور در پذیرش دانشجو ۴۰ درصد شد

نظر شما چیست ؟