سطح نگرانی تهرانی ها از کرونا در یک نظرسنجی (اینفوگرافیک)

نظر شما چیست ؟