سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

سوق دهی حرارت در پیستون فراوان حیاتی میباشد چون در غیر اینصورت پیستون مضاعف داغ شده و خطر چسبیدن آن بر اثر انبساط به جداره سیلندر پیش میآید. در این صورت می توانیم شاهد 5000 به دور بر دقیقه باشیم و همین یعنی شتاب به شدت بالا . به عبارتی طور که در بخش قبل تفسیر دیتا شد، تقسیم بندی رینگ بر مبنای کارکرد و همچنین محل قرارگیری رخ می گیرد. همچنین چنانچه تسمه تایم پاره شود و روزگار بندی سوپاپ به هم بخورد، این شیارها، مانع از آسیب به پیستون و سوپاپ می شوند. البته در خود به جای نمک , ماده خنک کننده فریون داراست , از همین پیستون در موتور خودروهایی به کار گیری می‌گردد که در نواحی دوچندان گرم میباشند و نسبتاً در تمامی فصول سال گرم میباشند . این بدان معناست که لقی در این پیستون میبایست اندکی بیشتر از لقی در پیستونهای چدنی باشد، معمولا برای پرهیز از انبساط پیستونها از روشهای مخصوصی به کارگیری می شود که در پایین چهار نحوه متداول آن‌ها را به اختصار میکنیم. کاربرد جور آلومینیومی این قطعه، آن قدر گسترده شده میباشد که در موتورهای دیزلی هم به کارگیری می شوند؛ اما در موتورهایی که احتمال آب شدن آلومینیوم وجود دارد، گونه هایی که از جنس چدن هستند، همچنان کاربرد خویش را نگهداری کرده اند. شاید بپرسید در صورتی که همین حرارت بسیار شدید در حال تولید شدن هست پس به چه صورت همین قطعه بایستی روغنکاری شود ؟ پس باید بتواند این حرارت شدید را در اختیار گرفتن کند هر چند که موتورهای فراوان توانمند و قدرتمندی هستند که حرارت فراوان زیادتری را تولید می‌کنند . به این راحتی , در صورتی که پیستون فقدان , قدرتی هم ایجاد نمی‌شد چون قطعهای وجود نداشت تا بتواند سوخت را متراکم و بعد همین روند را انجام دهد , پیستون مزدا 2000 پس پیستون خودرو در این حد با و حتمی هست . پیستون موتور می بایست بتواند دمای 6000 سکو سلسیوس را به راحتی تحمل نماید . خدمت منظم سیستم خنککاری اتومبیل که شامل فن، رادیاتور، واتر پمپ و ترموستات میگردد میتواند از بالا رفتن دمای پیستون و مشکلات در پی آن پیشگیری کند. پیستون به قطعهای به اسم شاتون متصل می باشد که شاتون نیز در انتهای خویش به میل لنگ . دامنه: بخش پایینی پیستون که دارای سه حالت بدون برش، مهم برش سطحی و اهمیت برش کامل طراحی می شود و مهم شاتون و میللنگ در رابطه است. در این دسته، در تاج پیستون به جهت سر شمع و یا سوپاپها فضایی را مهم گود نمودن آن ایجاد میکنند. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از پیستون برقی ، شما ممکن است می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.

نظر شما چیست ؟