سخنگوی کاخ سفید: 234 صفحه مدرک برای اثبات تقلب در انتخابات داریم

سخنگوی کاخ سفید: 234 صفحه مدرک برای اثبات تقلب در انتخابات داریم

[ad_1]

کیلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه با فاکس نیوز: ما همچنان هیاهوی شواهد کجاست، را می شنویم. اینجاست، 234 صفحه از شهادت هایی که افراد برای آن قسم خورده اند.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟