سخنگوی وزارت خارجه: نیروهای بیگانه، ما را مجبور به هشدار و تذکر نکنند

نظر شما چیست ؟