سخنگوی شورای سلامت کیش: جزیره کیش پاک نیست

نظر شما چیست ؟