سخنرانی ترامپ از کاخ سفید؛ بهانه آوردن برای شکست!

نظر شما چیست ؟