سجادی، مدیر عامل جدید صندوق ضمانت صادرات

نظر شما چیست ؟