ستاد کرونا: آلودگی هوا هیچ تأثیری روی بیماری کرونا ندارد

نظر شما چیست ؟