سازمان ملل ۶ قطعنامه به نفع فلسطین تصویب کرد

نظر شما چیست ؟