سازمان ملل: بحران اقتصادی ممکن است موجب مرگ ۱۰۰ هزار کودک شود

نظر شما چیست ؟