سازمان جهانی بهداشت: واکسن جدید وضعیت همه‌گیری کرونا را تغییر می‌دهد

نظر شما چیست ؟