سازمان تعزیرات همچنان به دنبال سلطان لیموترش: اسمش را به ما نگفتند

سازمان تعزیرات همچنان به دنبال سلطان لیموترش: اسمش را به ما نگفتند

[ad_1]

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفتند این نامه را در تاریخ ۲۱ فروردین گزارش کردند اما در رونوشت نامه‌ای که در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۹ به سازمان تعزیرات حکومتی آمده، فقط نرخ‌نامه برج هشت تا ۱۱ لیموترش به سازمان تعزیرات ارجاع شده و اسم و آدرسی به ما اعلام نشده است.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟