سازمان اطلاعات عراق نامزد جانشینی ابوبکر بغدادی را بازداشت کرد

سازمان اطلاعات عراق نامزد جانشینی ابوبکر بغدادی را بازداشت کرد

[ad_1]

او مراتب “شرعی” و اداری را طی کرد و یکی از اعضای شورای مشورتی شد و پیش از رسیدن به پست معاونت نظامی ابوبکر بغدادی با داعش بیعت کرد.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟