زلزله عراق در برخی شهرهای آذربایجان غربی احساس شد

نظر شما چیست ؟