زالی: محدودیت های پایتخت شدیدتر می شود

نظر شما چیست ؟