روش عجیب انجام فعالیت‌های ورزشی در باشگاه‌های بدنسازی (فیلم)