روسیه: آمریکا عمدا پیمان‌های راهبردی جهان را زیرپا می‌گذارد

نظر شما چیست ؟