روحانی: حرم امام رضا(ع) تا سفید شدن وضعیت مشهد بسته است

نظر شما چیست ؟