روحانی: اگر بخواهیم نظام پایدار بماند و تقویت شود، باید دو سه حزب اصلی در کشور ایجاد شود

روحانی: اگر بخواهیم نظام پایدار بماند و تقویت شود، باید دو سه حزب اصلی در کشور ایجاد شود

[ad_1]

در مقابله با کرونا، به هیچ عنوان از قوه قهریه استفاده نشد.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟