روایت مجروح شدن اولین جهادگر سلامت/ حادثه‌ای که یک شهر را متاثر کرد

نظر شما چیست ؟