رنگ سال چطور انتخاب می‌شود؟ (فیلم)

رنگ سال چطور انتخاب می‌شود؟ (فیلم)

رنگ سال چطور انتخاب می‌شود؟ (فیلم)

[ad_1]

شرکت پنتون به عنوان تعیین‌کننده‌ی غیررسمی رنگ سال را انتخاب می کند،آبی کلاسیک به عنوان رنگ سال 2020 از سوی پنتون انتخاب شد.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟