ربیعی: در صورت تعطیلی دراز مدت، ۴ میلیون نفر بیکار می‌شوند

نظر شما چیست ؟