رایزنی ظریف و همتای هندی‌اش درباره تحولات منطقه و کرونا