رئیس شورای اروپا: امشب شب غیرقابل پیش بینی است

نظر شما چیست ؟