رئیس جدید پارلمان اسرائیل تعیین شد

نظر شما چیست ؟