دیدنی‌های امروز؛ از واشنگتن ملتهب تا اتاق ملاقات در خانه سالمندان

نظر شما چیست ؟