دکترزالی: آمار بستری های کرونا عادی و در مقایسه با ۲۴ ساعت قبل حدود منفی ۱,۷ درصد کاهش داشته است

دکترزالی: آمار بستری های کرونا عادی و در مقایسه با ۲۴ ساعت قبل حدود منفی ۱,۷ درصد کاهش داشته است

[ad_1]

دکترزالی: آمار بستری های کرونا عادی و در مقایسه با ۲۴ ساعت قبل حدود منفی ۱,۷ درصد کاهش داشته است

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟