دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

در همین طرح، دیافراگم آببندی است. جابجایی مثبت: دوزینگ – پیستونی – دنده ای پلانجری: دیافراگمی – لجن کش – کف کش – تعدادی طبقه مولتی استیچ – پرستالتیک گریزازمرکز: سانتریفیوژ تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ: 1 – شیرهای اطمینان(ریلی والف) 2 – شیرهای فشار شکن 3 – دمپرهای پالس جریان 4 – صافی ها دوزینگ پمپ سولنوئیدی: دوزینگ پمپ سلنوئیدی، حجم تزریقی کمتری نسبت به پمپ دوزینگ پمپ های موتوری دارد و اساسی مگنت می باشد که مهم ورود جریان برق، مگنت دارای توشه الکتریکی شده و بوسیله میدان مغناطیسی به وجود آمده شفت فلزی را به حرکت در می آورد و مهم جدا جریان، شفت اصلی یک فنر به عقب کشیده می شود این شفت به دیافراگم یا این که پیستون متصل بوده و به همین ترتیب مکش و تزریق انجام میشود.. جهت مراقبت بیشتر، دیافراگم دوبل و سنسور نشتی استعمال می شود. در بعضی موارد ممکن هست الکتروموتورهای بدور متغیر، موتورهای پنوماتیکی و یا این که هیدرولیکی هم مورد استفاده قرار گیرد. ممکن است کوپلینگ ها تهیه و تنظیم نیستند. بنابراین بایستی به طور متناوب جهت نگهداری بازده تراکم پکینگ ها تهیه و تنظیم شوند. ساختار پمپهای دوزینگ : محرکه عموماً محرکه همین پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC بدور ثابت می باشد. انواع مختلف پمپ ها: دوزینگ پمپ ها اهمیت اشکال مختلف از حیث ساختمان و مبنا عمل میباشند. محور می تواند دارای یاتاقان مستقل بوده، یا به وسیله یاتاقانهای موتور نگه داشته شود. محور پمپ: بسته به نوع موتور آیتم استفاده، محور پمپ می تواند گزیده از روتور موتور بوده، و یا مستقل و به محور موتور بسته شده باشد. زمان کورس رانش، عکس همین کار رخداد می افتد. محدوده گنجایش این سری از 1 تا 1000 لیتر در ساعت بوده و ماکزیمم فشار 8 توشه می باشد. پمپ سیال را پمپاژ نمی کند: پمپ هواگیری نشده – پمپ یا این که لوله مکش به طور تام از سیال پر نشده می باشد – مکش پمپ بیش از حد هست -بین فشار مکش و فشار بخار سیال تفاوت اندکی وجود دارااست -در خط مکش، هوا وجود دارااست – آب بندهای لوله بسته شده می باشد -سرعت خیلی دوچندان هست -هد کل سیستم بخش اعظم از هد طراحی پمپ هست – جسمی خارجی در پره افتاده است – عدم تقارن . فشار بخارآب چه میزان است؟ مقدار دبی وفشار باید چقدر جیودیزی باشد؟ A dosing pump will deliver this precise flow rate of chemical or other product by a number of different methods but it generally involves drawing a measured amount into a chamber and then injecting this volume of chemical into the pipe or tank being dosed. Depending on the brand and model, دوزینگ پمپ لوا a dosing pump functions in a variety of different methods. What is a dosing pump and how does it work?

نظر شما چیست ؟