دمپر بادی – گروه صنعتی تهویه اورانوس تولید کننده و توزیع دمپر بادی

دمپر بادی – گروه صنعتی تهویه اورانوس تولید کننده و توزیع دمپر بادی

دریچه خطی ۰ جايگاه : روزنه خطی 0 درجه به دریچه هایی مهم زاویه پره صفر مرتبه و بصورت تیغه های نخ نما اطلاق می شود. دمپر بادی در نمای بیرونیِ خویش حیاتی تیغه هایی می باشد که بنا به کاربردِ بخصوصِ این دمپر قطعا باید از ورقِ آلومینیومی سبک ساخته شوند تا در برابرِ فشار هوای خروجی از حرفه کمترین مقاومت را از خویش نشان دهند و دارای فشار هوای فن شروع به بازشدن کنند. براساس سیگنال هایی از ترموستات که به سمت محرک یا این که اکچویتور دمپر (موتور دمپر) می رود می تواند جریان هوای مطبوع را جهت در دست گرفتن آب و هوا تعدیل کند تا اثر بگذارد. مانند دمپرهای الکتریکی گونه دوم که در این نوع دمپرها می اقتدار وضعیت خوب تر را تنظیم کرد. دارای اعتنا به طریق گشوده شدن پره های همین نوع دمپر توزیع هوا نسبتاً متقارن باقی می ماند. به‌این ترتیب وجود برق در ترمینال “open” باعث می شود که موتور تا باز شدن تمام دمپر ، عمل نماید و وجود برق در ترمینال “close” سبب ساز شود که موتور تا روزگار بسته شدن دمپر فعالیت کند. اساسی توجه به عرضِ تیغه های دمپر هواساز که در یک مدار، بصورت به طور همزمان چرخیده و باز و بسته می شوند وجودِ عمقِ ۱۵ سانتی در حجمِ بدنه ی دمپر هواساز الزامی هست تا زمان چرخشِ تیغه های دمپر هواساز خللی در عملکردِ دمپر هواساز تولید نشده و تیغه های دمپر هواساز در مدارِ مطمئنِ خود، باز و بسته می شوند. ساختار دمپر چهارگوشِ موازی کلیدی یک قابِ حجم دار به عمقِ ۱۵ سانتیمترمی باشد که این عمق منجر می شود تیغه های دمپر در همین محدوده و مدار ۱۵ سانتی به راحتی در گردش و گشوده و بسته شدن باشند. از همین تجهیزات در محل ورود هوا یا اگزوزها، زمانی که هدف نگهداری در برابر نفوذ آب باشد، به کارگیری می شوند. در دودکش ها ، یک دمپر برای خودداری از ورود آب و پرندگان و حیوانات دیگر وجود دارد و هوای گرم یا خنک ، از دودکش را تخلیه می کند. دارای این درحال حاضر ، در عمده سیستم ها “عدم برد در امنیت” نشان می دهد که دمپر کلیدی از دربین رفتن منبع اقتدار بسته می شود و از این رو مانع از پخش دود و آتش به بخش ها دیگر می دمپر میان کانال شود.

نظر شما چیست ؟