دمای هوای تهران به صفر نزدیک می‌شود

نظر شما چیست ؟