دفتر مکرون : نشست‌های پمپئو در فرانسه به تیم بایدن گزارش می‌شود

نظر شما چیست ؟