دستگیری عامل تیراندازی به منازل در اندیمشک

نظر شما چیست ؟