دستگیری باند قاچاق سلاح در خوزستان

نظر شما چیست ؟