در هوای گرم، الکل را درون خودرو نگذارید

نظر شما چیست ؟