دریچه کولر سقفی – پرو تهویه

دریچه کولر سقفی – پرو تهویه

از انواع دریچه هوا ی مشبک می قدرت به انواعِ زاویه دار از قبیلِ”زاویه صفر” و “زاویه ی چهل و پنج درجه” که بصورتِ یکطرفه، دوطرفه، سه طرفه و چهارطرفه پرتاب باد می کنند اشاره نمود. در صورت به کار گیری از مبدل، طریق ورود و خروج هوا تغییر و تحول خواهد نمود. در اینجا بایستی اذعان نمود اختلاف ارزش فاحشِ روزنه اسلوت کلیدی روزنه طرح اسلوت بسیاری از کارفرمایان را مجاب به استعمال از همین دریچه بجای روزنه اسلوت کرده است. ساختارِ کادر روزنه هوا ی سقفی سه طرفه دقیقا شبیه به دریچه هوای چهارطرفه می باشد و فقط تفاوتی که در بین این دو روزنه هوا وجود دارد، ساختارِ پرّه های داخلیِ آنان می باشد. ت- دریچه تظیم هوای خطی طرح اسلوت: این روزنه هوا به حیث ساختار کاملا مشابه به دریچه اسلوت می باشد، اما در عملکرد تفاوت های جزیی اصلی روزنه اسلوت دارد. البته در رخ به کارگیری از پلنیوم باکس و یا این که تبدیل گرد به چهارگوش گالوانیزه و اتصال دریچه به نتورک مهم به وسیله نتورک های فلکسیبل، دیگر محدودیت های ذکر شده را نخواهیم داشت. دریچه سقفیِ تایلی سوای کادر توسط یک باکس که در پشت آن تعبیه می گردد به وسیله یک رابط از کانال فلکسیبل به لاینِ اصلیِ نتورک هواساز متصل می گردد. روزنه ی دیگری که قابلیتِ کارگزاری در سقف را دارد، دریچه تهیه هوای خطیِ اسلوت می باشد که بصورتِ طولی در جلوی پلنیوم باکس های هوا که در سقف کارگزاشتن شده اند، هوای داخلِ باکس های هوا را به گوشه و کنار جهت دهی می کنند. دریچه هوای دوطرفه سقفی هم بصورت بادمپر و بدون دمپر ساخته می شود و در هر دو سیستم دمنده و مکنده قابل استعمال می باشد. هر یک از تیغه های روزنه اسلوت فضای پیرامون را به دو قسمت تقسیم می کند.یعنی در صورتی که در داخل کادرِ همین دریچه، یک تیغه هوا بکار رفته باشد آن دریچه هوا را دو اسلوت و درصورتیکه دو تیغه بکار رفته باشد آن روزنه هوا را سه اسلوت می نامند. در همین مکانها به جهت تغذیه هوای مطبوع در محیط، احتیاج به خروج هوا اهمیت بیشترین فشار می باشد که روزنه هوا ی مشبک به راحتی همین قابلیت و امکان را ساخت می نماید. همین دریچه ها جریان هوا را از راه و روش سقف مبادله می کنند و به محیط هوا رسانی می کنند. این دریچه ها جهت هوای رفت و بازگشت و تخلیه به کارگیری می شوند که چرخش جریان یکنواخت هوا را به شکل افقی توسط پره های پی در پی هم مرکز انجام می دهند. در صورتی که شما هر دسته سوالی در رابطه مهم کجا و طرز استعمال از قیمت دریچه هوای سقفی دارید، می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.

نظر شما چیست ؟