دریچه بازدید داکت اسپلیت

دریچه بازدید داکت اسپلیت

رنگ این روزنه های داکت اسپلیت عموما کوره ای استاتیک می باشد و در مقابل عوامل تخریبی و فرسایشی از گزاره ضربه، نور خورشید یا مواد خورنده مقاوم می باشند. پس از مهیا شدنِ درب و قاب روزنه داکت اسپلیت نوبت به عملیات رنگ کاری می رسد.جنس رنگِ به کار گیری شده بر تراز این دریچه داکت اسپلیت از دسته پودری استاتیکِ کوره ای می باشد.تنوعِ کدرنگ های موجود،باعث زیبایی و تناسب نمای دریچه داکت اسپلیت نسبت به محفظه اطراف شده و روزنه داکت اسپلیت را در برابر دست اندرکاران تخریبی و فرسایشی نیز محفوظ نگه می دارد. از پاراگراف نکته ها بارزِ دیگرِ همین دریچه داکت اسپلیت این هست که هیچ شیار،سوراخ و منفذی بر بر روی درب دریچه داکت اسپلیت آلومینیومی معمولی ی وزنه ای نباید وجود داشته باشد. این عمل می بایست به طور همزمان دارای فرایند ایجاد و قبل از رنگ کاری شکل گیرد تا اختلال یا موردی مانند خشدارشدن و… به جهت ایجاد روزنه داکت اسپلیت شیاردار آلومینیومی لولادار، ابتدا بایستی به ساخت فریم اقدام گردد.به این خواسته داشتنِ بعد ها کلافِ فلزی،چوبی یا این که بنا ی زیرکناف، زیاد اضطراری می باشد.به این خواسته برداشت بعدها داخلیِ کلاف ِزیرکار بصورت صفرتاصفر از باطن کلاف رخ می گیرد. پس از خشک شدنِ رنگ در کوره و بیرون نمودنِ روزنه داکت اسپلیت از کوره رنگ، به جهت مراقبت از ساختار روزنه داکت اسپلیت در دوران انتقال به محل پروژه می بایست از پوشش های ضربه گیر و مشماییِ کلفت استعمال کرد. پس از عملیات رنگ، به جهت دوری لز هرگونه اسیب یا این که صدمه ی احتمالی در مراحلِ انتقال به پروژه ،باید بلافاصله پس از بیرون نمودنِ روزنه داکت اسپلیت از کوره ی رنگ، آنرا در پوششِ مشماییِ کلفت و ضدضربه قرار داده و بعد از آن مبادرت به انتقال روزنه داکت اسپلیت به محل نصب نمود. پس از کسرِ کسوراتِ ابعادی از بعدها درب روزنه داکت اسپلیت شیاردار لولایی و تعیینِ چهارچوبه ی اصلیِ درب دریچه داکت اسپلیت ،دو اقدام بر بر روی درب دریچه داکت اسپلیت رخ گیرد.اول این‌که بنا به میزان هوای ضروری برای طولِ شیارهای داخلیِ درب دریچه داکت اسپلیت انتخاب و شیارها( ۹سانتی یا ۱۸ سانتی)روی درب دریچه داکت اسپلیت حک می گردد.پس از حکِ شیار به جهت جلوگیری از تاب خوردگیِ درب و دِفرمه شدنِ ساختار و چهارچوبه ی درب روزنه داکت اسپلیت بر بر روی اضلاعِ کناریِ درب دریچه داکت اسپلیت کناره های یک سانتی بصورت ۹۰ درجه ساخت می نماییم و به درب نمودِ فرمِ سینی می دهیم که لولای همین دریچه داکت اسپلیت نیز از یکطرف به یکی از از لبه های طولیِ دربِ روزنه داکت اسپلیت متصل شده و از طرف دیگر به فریم دریچه داکت اسپلیت متصل می شود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت دریچه ذیل داکت اسپلیت وب وب سایت خویش باشید.

نظر شما چیست ؟